Enfermeria

“… tenir cura de les persones amb el màxim respecte a la seva dignitat”

 Amb responsabilitat, autonomia, intimitat / confidencialitat, justícia social i compromís professional, els cinc valors que guien els professionals de la infermeria; recollits en el Codi d’Ètica de les infermeres i infermers de Catalunya. (Consell de Col•legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya. Barcelona, 2013).

Roser Roca i Mercè Ramos, a càrrec de la infermeria en CMQR, col·laboren directament amb els metges de CMQR en la realització de proves i procediments:

  • Extraccions de sang i presa de mostres per a la realització de citologies,
  • Cures senzilles o medicoquirúrgiques (embenats, guixos, neteja de ferides …),
  • Infermeria pediàtrica,
  • Infermeria geriàtrica,
  • Infermeria de salut mental,
  • Infermeria familiar i comunitària,
  • Infermeria del treball,
  • Assistència obstètrica (llevadora),
  • Vacunacions, administració d’injectables i medicaments

Servei d’infermeria de 18h a 20h, sense cita prèvia.