Participa en el tractament

L’ansietat és una emoció que té una funció adaptativa enfront de l’estrès o altres situacions que es perceben com a desagradables, però algunes vegades pot sobrepassar-te i afectar la teva activitat normal.  El tractament de l’ansietat millora la salut, qualitat de vida i productivitat laboral de les persones afectades.

Generalment, els beneficis de comptar amb una bona salut mental van més enllà del propi individu o els seus familiars, també beneficien a l’economia del mitjà.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), assenyala clarament que la inversió que facin els països en tractaments contra la depressió i ansietat, tindrà beneficis que superaran àmpliament els costos.  En les Reunions de Primavera 2016 del Fons Monetari Internacional – Grup Banc Mundial, a través del seminari “Sortir de la penombra: Fer que la salut mental sigui una prioritat de desenvolupament a nivell mundial”,  es fa palès la necessitat que governs, organismes de desenvolupament i societat civil arrenquin les inversions en salut mental.

En aquest aspecte, un dels 4 eixos en què s’organitzen les accions del Pla de Salut de Catalunya per al període 2016-2020, és “El compromís i la participació de les persones”.  En aquesta primera línia o eix del Pla (pàg. 62), referida a “Les persones, la seva salut i el sistema sanitari” es parla d’un gir en el model de l’atenció: centrat en la persona i amb una visió comunitària i poblacional.

El punt de partida a aquest enfocament, és l’estratègia “L’atenció centrada en la persona en el model d’atenció integrada social i sanitària de Catalunya”, que va elaborar el 2016 la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS), basant-se en el coneixement científic actual, l’experiència d’altres països i gràcies a la participació de nombrosos professionals del sector sanitari, social i la pròpia ciutadania.

Les claus per a aquest model, aplicable a la salut en general i al tractament de l’ansietat, és que l’individu participa activament en la cura de la seva salut i benestar. “Puc planificar la meva cura amb les persones que treballen per entendre’m a mi i al meu cuidador o cuidadors, donant-me el control i facilitant-me els serveis per aconseguir els objectius que són importants per a mi (National Voices)”.

La persona com a centre del procés, té com a objectiu que aquesta tingui un projecte vital propi i de futur, independent de situacions familiars, de salut o econòmiques desfavorables del seu entorn. Que col·labori en la millora de la seva salut, qualitat de vida i benestar, que se li respecti la seva dignitat, necessitats, preferències, valors, experiències i drets. I si la persona no té capacitat de decidir per si mateixa, els cuidadors han de vetllar per que es compleixin aquests objectius.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

2014 © Copyright - Centre Mèdic CMQR

Teléfono        977 321 555

Le informamos de que sus datos personales serán tratados por CENTRE MEDIC C.M.Q.R. S.A, en adelante "CMQR". con domicilio en Plaza de la Libertad 10, Reus, (Tarragona) a los efectos de gestionar su relación como cliente. En consecuencia, la base jurídica del tratamiento es la perfección de la relación contractual con CMQR. Por todo lo anterior, de no facilitarnos sus datos personales, no podría realizarse la prestación de servicios contratada. Los datos personales se tratarán únicamente durante el tiempo en que sean necesarios, útiles y pertinentes. Una vez finalizada la relación jurídica, los datos se conservarán a los solos efectos de y durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales que sean de aplicación. Sólo tendrán acceso a los mismos aquellos terceros a los que esté legalmente obligada a facilitarlos y las empresas a las que se haya encomendado servicios de gestión interna de la empresa, tanto en lo relativo a la explotación del negocio como a la administración de la misma. Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, mediante el envío de una comunicación postal a la dirección indicada anteriormente, o electrónica, a la siguiente dirección: info@cmqr.cat. En cualquier caso, el afectado tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar