Més de 30 professionals

Metges, especialistes i professionals amb molta experiència.
Els coneixes? Segurament si, doncs la majoria visiten al CMQR fa molts anys.

Dr. Martín Paredero, Vicente

Angiologia i cirugia vascular

Dr. Mazzanti Mignaqui, Guillermo

Cardiologia, ECG i Holter

Dr. Peró Silva, Agustín

Hematologia i hemoteràpia

Dra. Skalba Skrabska, Malgorzata

ALEGROLOGÍA

Dr. Montes Pineda, Oscar Edgardo

MEDICINA DE FAMILIA

Dra. Mosqueira Zamos, Mª Dolores

OFTALMOLOGÍA

Dr. Mas Rosell, Donís

PSIQUIATRÍA

Sra. Martínez Vera, Ester

PSICOLOGÍA

Sra. Rosich Camí, Neus

PSICOLOGÍA

Dr. Flores Martín, Juan Carlos

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Oliach Güell, Antoni

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Papo Berger, Miguel

APARELL DIGESTIU

Sra. Gils Contreras, Anna

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

Sr. Del Arco Sirvent, Joan

FISIOTERAPIA

Sr. Del Campo Velázquez, Mario

PSICOLOGIA

Dr. Ojeda Gutérrez, Joan

TRAUMATOLOGIA

Dra. Vallejo Argüeso, Beatriz

TRAUMATOLOGIA