Més de 30 professionals

Metges, especialistes i professionals amb molta experiència.
Els coneixes? Segurament si, doncs la majoria visiten al CMQR fa molts anys.

Dra. Skalba Skrabska, Malgorzata

ALEGROLOGÍA

Guijarro Baucells, Eloi

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

Sra. Quintana Vidal, Laia

ACUPUNTURA

Sr. Quevedo Garreta, Adrià

FISIOTERAPEUTA

Dr. Montes Pineda, Oscar Edgardo

MEDICINA DE FAMILIA

Dra. Mosqueira Zamos, Mª Dolores

OFTALMOLOGÍA

Dr. Mas Rosell, Donís

PSIQUIATRÍA

Sra. Martínez Vera, Ester

PSICOLOGÍA

Sra. Rosich Camí, Neus

PSICOLOGÍA

Dra. Ramos Graciano, Raquel

PEDIATRIA

Dr. Flores Martín, Juan Carlos

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Oliach Güell, Antoni

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Papo Berger, Miguel

APARELL DIGESTIU

Sr. Tajjiou Zammouri, Mohammed

FISIOTERAPEUTA

Sr. Civit Conde, Xavi

OSTEOPATIA