Més de 30 professionals

Metges, especialistes i professionals amb molta experiència.
Els coneixes? Segurament si, doncs la majoria visiten al CMQR fa molts anys.