Aparell digestiu


Aquesta especialitat s’ocupa del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu i els seus òrgans: esòfag, estómac, fetge, pàncrees, intestins

En qualsevol d’aquests òrgans de l’aparell digestiu, es pot produir un mal funcionament que causi malalties com a flux gastrointestinal, gastritis, úlcera estomacal, cirrosi hepàtica, hepatitis, pancreatitis, colitis, malaltia de Crohn, restrenyiment, intestí irritable …

Els nostrs especialistes de CMQR podran diagnosticar quin és el teu problema i ajudar-te a buscar un remei.