Càncer i detecció precoç

El cribratge de càncer de còlon i recte

El càncer és una de les àrees prioritàries d’actuació incloses en el Pla de Salut per al període 2016 – 2020 de la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut.  Per a cada àrea prioritària del Pla, s’ha seleccionat un “projecte singular (PS)”, que en el cas del càncer és el “cribratge poblacional del càncer de còlon i recte”, essent l’objectiu per al 2020 implantar aquesta prova en el 100% del territori de Catalunya, en homes i dones de 50 a 69 anys.

El càncer de còlon i recte és un dels més freqüents entre homes i dones de més de 50 anys. D’acord a l’Enquesta de salut de Catalunya 2015 (ESCA) “és el segon tumor més freqüent en les dones, després del de mama i el tercer en els homes, després del de pròstata i pulmó”.  És prioritari detectar aquest tipus de càncer en un estadi precoç, quan les persones no tenen símptomes o bé detectar pòlips que poden acabar convertint-se en càncer.

Segons l’informe ESCA 2015, en el capítol de pràctiques preventives,  a Catalunya només el 16,2% de persones de 40 o més anys s’han fet alguna vegada la prova de sang oculta en femta. D’ells, un 7,9% a causa d’algun problema o símptoma i el 8,0% com a mesura de prevenció.

El cribratge es fa amb una prova senzilla que permet detectar si hi ha sang a la femta. Si el resultat és positiu, el metge indicarà les següents passes a seguir.

Tríptic Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

Apa Laboratoris Clínics, detecció precoç del càncer de còlon i recte