Hematologia i hemoteràpia


L’hematologia i hemoteràpia és la branca de la ciència mèdica que s’ocupa de la sang i el seu tractament mèdic. Considerant també els teixits formadors de la sang i òrgans relacionats directament o indirectament

Aquesta especialització permet realitzar proves i procediments, que contribueixen al diagnòstic clínic complet de malalties; així com al seu control i seguiment.

A través de l’anàlisi hematològica o proves com aspirat, biòpsia i estudi de medul·la òssia (d’on s’originen les cèl·lules sanguínies); l’hematòleg advertirà una malaltia supurativa (que genera pus), anèmia, presència de tos ferina, leucèmia, hemorràgia interna, problemes de coagulació, alteracions de la sang per inflamacions o malalties infeccioses.

El hematòleg pot determinar per exemple a què es deu una anèmia: falta de ferro, dèficit de vitamina B-12, deficiència d’àcid fòlic, insuficiència renal, malaltia hepàtica, un problema a la medul·la òssia, per exposició a agents químics, etc.

A CMQR realitzem també controls previs i posteriors a operacions, de tractaments amb anticoagulants i poden fer un seguiment de la teva salut al llarg del temps, a través d’exàmens de sang (rutinaris o especials).