Pneumologia


Especialitat mèdica encarregada del diagnòstic i tractament de totes les malalties del sistema respiratori

El pneumòleg tracta aquests problemes:

 • Apnea obstructiva del son (SAOS),
 • Asma,
 • Bronquiectàsies (dilatacions dels bronquis),
 • Càncer de pulmó,
 • Emfisema pulmonar,
 • Bronquitis crònica,
 • Fibrosi i hipertensió pulmonar,
 • Pneumònia,
 • Tabaquisme,
 • Tos crònica,
 • Tuberculosi…

Els metges pneumòlegs Dr. Ramon Magarolas i Dr. Emilio Burillo, amb anys d’experiència, t’atendran i realitzaran proves complementàries per a valorar cada cas:

 • TAC (escàner) de tòrax i d’abdomen,
 • Anàlisi de sang i orina,
 • Electrocardiograma,
 • Eco-cardiograma,

CMQR a través dels seus pneumòlegs també realitza programes com deshabituació tabàquica i de detecció precoç del càncer de pulmó (TAC anual).