En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Centre Mèdic CMQR, SA (en endavant CMQR) informa que:

Les dades personals facilitades per vostè. Al formulari de consulta i programa de sol·licitud de cites, seran recollides en un fitxer automatitzat, que serà utilitzat pels nostres professionals sanitaris i administratius amb la finalitat de poder atendre’l.

En cas que CMQR presti els seus serveis amb càrrec a una entitat asseguradora, CMQR podrà comunicar a aquestes entitats les dades necessàries per tal de gestionar adequadament la relació amb aquestes entitats i que l’entitat destí pugui tramitar la realització dels serveis sol·licitats, així com permetre la facturació dels mateixos.

Igualment les seves dades podran ser utilitzades a fi de comunicar, per mitjans electrònics (SMS, correu electrònic, etc.), informació relativa a cites i atenció sanitària.

El responsable del fitxer és rl Centre Mèdic CMQR, SA, amb domicili a Plaça de la Llibertat, 10 · 43201 Reus, amb NIF: A-43.201.649.

Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades personals, dirigeixi un correu electrònic al responsable del tractament de dades de Centre Mèdic CMQR: info@cmqr.cat, indicant com a assumpte LOPD, així com el seu nom i cognoms.