Prevenció davant el VIH

La Sida, síndrome d’immunodeficiència adquirida destrueix el sistema immunitari del cos

En el Butlletí d’Informació Terapèutica, any 2015, Vol. 26, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; es realitza una revisió sobre la profilaxi postexposición al virus de la immunodeficiència humana (VIH).

La infecció pel VIH és un important problema de salut pública, estimant-se que existeixen unes 130.000 persones afectades en tota Espanya i aproximadament 35.000 seropositives a Catalunya; un 25% de les quals no són conscients de la infecció (Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC).

En el Butlletí, es descriu l’exposició (contagi) ocupacional (durant l’activitat laboral, per contacte amb una major quantitat de sang, fluïts, etc. potencialment infectats. “La femta, secrecions nasals, la saliva, l’esputo, la suor, les llàgrimes, l’orina i els vòmits, a pesar que continguin sang, no tenen risc de transmissió del VIH.”) i l’exposició no ocupacional (per via sexual o a través de xeringues i agulles contaminades).

En el cas de l’exposició ocupacional, en un centre sanitari; s’apliquen immediatament els protocols establerts. En el cas de l’exposició no ocupacional, la situació es complica doncs la persona exposada potser desconeix que l’altra persona és portadora del virus. De fet, hi ha persones que poden tenir el virus (ser seropositives) i no presentar símptomes; podent transmetre-ho.

D’acord a la informació disponible, l’inici de la profilaxi posexposición (PPE) ha de realitzar-se durant les 2 o 3 hores posteriors al contacte. Es considera que més enllà de les 72 h no està indicada la PPE.

La profilaxi posexposición està basada en la utilització de fàrmacs antirretrovirales (destinats a combatre infeccions d’origen víric).

Font:

Cardona G. (Servei de Farmàcia), Llibre J.M. (Unitat VIH), Andreu A. (Servei de Farmàcia), Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (Badalona) – PROFILAXI ANTIRETROVIRAL POSTEXPOSICIÓ AL VIRUS DE LA IMMUNODEFICIÈNCIA HUMANA (VIH).  Butll Inf Ter [Internet]. 2015 [Consulta: 1 de juny de 2016];26(03).  Disponible en: http://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/1587

Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC)